En ny värdenivå

Försäljningsstatistiken talar tydligt – snyggt och välskött gör stor skillnad. Under 2013-2014 då vi renoverade fasader, fönster och trapphus låg det genomsnittliga försäljningspriset på ca 75-85 kkr per kvm. Under 2015 har försäljningspriserna gått stadigt upp och ligger efter de två senaste försäljningarna över 110 kkr per kvm.

Fsg-lgh3

Hälsningar Styrelsen, November 2015

STARK BUDGET 2015 MÖJLIGGÖR FORTSATTA FÖRBÄTTRINGAR

Vi har sedan flera år haft en kassaflödesorienterad flerårsbudget som baseras på en cyklisk underhållsplan, vilken omfattar hela fastighetens underhållsbehov över tid. Denna spelar en viktig roll som komplement till årsredovisningen då underhåll inte längre får skrivas av utan belastar resultatet fullt ut det år det genomförs. Budgeten har reviderats och trimmats sedan föregående år. Den visar att föreningen har en solid ekonomi och en mycket god underhållsstatus. Ingen höjning av årsavgifterna planeras. Ett flertal förbättringar har budgeterat i närtid.

Under 2015 planeras bl.a. ny entréport, varma tak mot gatan, samt ny reglering av ventilationen i gårdshusets källare. Under 2016 planerar vi för att göra innergården riktigtexempelbild_port_mini fin, vilket sätts igång så snart vi har en bra projektplan för detta. Efter det gör vi en målning och översyn av belysning i källare.

För mer information Budget och Underhållsplan.

Se kollage – ny entréport (pdf)


/Styrelsen Brf. Västergård
genom Henrik Gustafson

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallar styrelsen för Brf Västergård till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 20 Maj 2015, kl. 18.30.
Plats: Gathusets källare.

Medlem som önskar inkomma med motion att behandlas på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 26 April för att ärendet skall kunna tas upp i kallelsen som kommer att skickas ut tillsammans med övrigt material senast 14 dagar före stämman.

Stockholm den 23 Mars 2015
/Styrelsen Brf. Västergård

SISTA STORA UNDERHÅLLSPROJEKTET AVKLARAT

Två stora underhållsprojekt har genomförts under 2014; fasad- och fönsterrenovering samt en helrenovering av trapphusen till en kostnad av 3.742 kkr respektive 718 kkr. Båda projekten utfördes enligt budget, dock sköts byte av entréport fram till 2015. Därmed återstår inga stora underhållsprojekt på över 30 år.

Vi tackar Sehed Fasad, Allt i Fönster och Lars Lundhs Måleri för väl utfört arbete!

/Styrelsen Brf. Västergård

TRAPPHUSRENOVERING

Med start den 2 december påbörjades renovering av våra trapphus. Tillsammans med Lars Lundh´s Måleri och El och telesystem kommer våra trapphus genomgå en stor förvandling under de kommande tre månaderna.

Vi planerar att fälla in el i väggar och tak, vi ersätter tryckknappar med rörelsevakter och planerar exempelbilderför ny entréport och nya gårdsdörrar med automatiskt dörröppning. Det blir snyggt, ljust och fräscht!

Se gärna vårt inspirations- och exempelkollage (pdf)


/Styrelsen Brf. Västergård
genom Henric Norén

VÄLKOMMEN PÅ GÅRDSFEST

Brf Västergård bjuder in alla boende på Fridhemsgatan 68 till Gårdsfest. Tanken är att vi ska få en trevlig kväll tillsammans där vi får chansen att lära känna varandra.

Datum: 24/8, 2013champange
Tid: 18.00
Var: Gården

Föreningen bjuder på dryck, smör & bröd, dukar, tallrikar, glas, bestick m.m. Maten tar ni med själva dvs vi gör ett KNYTKALAS låt din granne få smaka på nåt gott.

Välkommen!

TRAPPHUSRENOVERING

Med start vecka 18 påbörjas renovering av våra trapphus av R. Magnussons måleri.

Senast söndagen den 28 april (och fram till färdigställande) måste därför trapphusen och samtliga fönster däri vara tömda på barnvagnar, entrémattor, blomkrukor m.m.
 
/Styrelsen Brf. Västergård
genom Henric Norén

UPPDATERAT: Renovering av trapphus påbörjas hösten 2013.