För mäklare

Kontakter

 • Det mesta finns på hemsidan. Utnyttja den och hänvisa gärna köpare till den.
 • Kontakta vår förvaltare Storholmen för kompletterande mäklarbild samt panthantering.
 • Posta avtal och ansökan om medlemsskap till föreningen.
 • Kontakta ordförande för övriga frågor.

 

Mäklarinformation – Svar på vanliga frågor

Om fastigheten

 • Organisation: Brf Västergård nr 1, org.nr. 702002-6105
 • Boendeform: Äkta bostadsrättsförening
 • Fastighetsbeteckning: Kättingen 27
 • Byggår 1904-1905, värdeår 1943
 • Gat- och gårdshus, inner- och bakgård
 • 36 bostadsrätter (varav 12/13 och 27/28 sammanslagna) och en lokal som upplåts med hyresrätt
 • Bostäder 19 (15) st 1 ROK, 11 st 2 ROK, 5 (7) st 3 ROK, 1 st 4 ROK
 • 2006 kvm, varav 1952 BOA och 54 kvm lokalyta
 • Källare, BV + 4 våningsplan, samt 4 vindslägenheter
 • Föreningen bildades 1921 som bostadsförening, men ombildades i oktober 2004 till äkta bostadsrättsförening

 

Överlåtelser och medlemskap

 • Nya medlemmar godkänns av styrelsen, kontakta ordförande
 • Bostadsrätt upplåts för stadigvarande boende
 • Juridisk person godkänns inte
 • Sambo eller föräldrar kan godkännas som delägare
 • Lägsta ägarandel 10%
 • Medlemsansökan och köpehandlingar skickas till föreningen, och handläggs av ordförande utan dröjsmål
 • Ny medlem anses ha tagit del av och förbinder sig att följa föreningens stadgar, regler och övrig aktuell boendeinformation

 

Andelstal, årsavgift, pantsättning, mm

 • Lägenhetsspecifika uppgifter (t.ex. andelstal och årsavgift) samt pantsättningar hanteras av Storholmen Förvaltning, Blasieholmsgatan 4 A, 111 48 Stockholm. Tel: 0771-786 746.

 

Försörjningar

 • Fjärrvärme, ingår i årsavgiften
 • Vatten, ingår i årsavgiften
 • Gas, individuell debitering (bv till plan 4, urkopplingar kan förekomma)
 • Eldstad: lgh 11, 27/28, 29, 35, 36, 37, 38
 • Ventilation: lgh 1-34 självdrag, lgh 35-38 aktiv
 • El, individuell debitering
 • Kabel-TV via Tele2, grundutbud ingår i årsavgiften
 • Internet; eget fastighetsnät genom den ekonomiska föreningen FridhemsLAN med anslutning till Internet via Bahnhof. Vi har en hastighet på 1000 Mbit och kostnaden är för närvarande 50 kr/mån som debiteras via månadsavin.
 • Förråd, ingår i avgiften

 

Gemensamma anläggningar mm

 • Stor grönskande bakgård som delas med 4 grannföreningar
 • Grönskande innergård med grill och utemöbler
 • Cykelställ på innergården samt cykelrum i källaren med ingång från gatan
 • Ett källarförråd per lägenhet
 • Tvättstuga & mangelrum
 • Soprum; hushållsavfall, tidningsinsamling, grovsopor (i små mängder)

 

Avgifter

 • Årsavgift, erläggs månadsvis i förskott
 • Balkongavgift, 50 kr/mån
 • Internet, f.n. 69 kr/mån
 • Markisavgift, f.n. 10 kr/mån
 • Överlåtelseavgift 2,5% av basbeloppet debiteras köparen
 • Pantsättningsavgift 1% av basbeloppet debiteras per pantsättning
 • Påminnelseavgift 60 kr vid sen betalning

 

Skötsel & förvaltning

 • Förvaltning: Storholmen
 • Trapphusstädning: utförs av externt företag
 • Enklare intern skötsel: utförs internt
 • Försäkring: Brandkontoret
 • Skadedjur mm: Anticimex

 

Besiktningar och kontroller

 • OVK godkänd 2013-11-28, protokoll ej inskickat i avvaktan på energideklaration och radonmätning
 • Energideklaration, att utföras 2015, normal förbrukning för fastighetstypen
 • Radonmätning, godkänd 2003, ny mätning kommer att utföras under 2015
 • Hissar godkända, besiktigas årligen
 • Sotning av aktiva rökkanaler utförs årligen

 

Underhållsplan och flerårsbudget

 • Föreningen har en solid ekonomi och god underhållsstatus. Vi har en kassaflödesorienterad flerårsbudget baserad på en cyklisk underhållsplan som omfattar hela fastighetens underhållsbehov över tid.
 • Aktuell underhållshistorik; elsystem 1991, avloppstammar 1994-1999, bjälklag källare 1999, vindslägenheter 2000, UC fjärrvärme 2001, bredband 2003, hissar 2008, tak 2011, trapphus 2014, fönster & fasader 2014, entréport 2015.
 • Planerat underhåll i närtid; innergård och källare 2016.
 • För mer information se aktuell Budget och Underhållsplan, samt senaste Årsredovisning.

Comments are closed.