Stadgar & Ordningsregler

 

Stadgar för Brf Västergård 1

pdf_icon Stadgar

 

Ordningsregler för Brf Västergård 1


Styrelsen är ansvarig för ordningen


Styrelsen är ansvarig för ordningsreglerna och att de följs. Kontakta styrelsen om du har frågor eller synpunkter på ordningsreglerna.


Reglerna gäller för alla boende i fastigheten

Som boende i fastigheten är det din skyldighet att ha kunskap om och följa föreningens ordningsregler. Som medlem eller hyresgäst är det ditt ansvar att informera dina gäster, inneboende, barn, andrahandshyresgäster och hantverkare om ordningsreglerna och att de följs.


Vad händer om ordningsreglerna inte följs?


Om din granne inte följer ordningsreglerna kan det bero på att han/hon inte känner till reglerna. Prata i första hand med varandra. Informera styrelsen skriftligen om ordningsreglerna inte följs och respekteras. Styrelsen kontaktar den som är berörd. Vid behov kan styrelsen komma att skriftligen uppmana medlem eller hyresgäst att följa reglerna. Om reglerna inte följs trots upprepade skriftliga uppmaningar kan styrelsen komma att besluta om uppsägning av upplåtelse av bostadsrätt/hyresrätt.


1. Omvårdnad och sparsamhet

 • Var rädd om och vårda föreningens egendom.
 • Anmäl fel och skador till styrelsen och/eller förvaltare.
 • Kontakta styrelsen om hissen inte fungerar. Vi kan lösa de flesta driftsproblem internt. Om du tillkallar jourhjälp utan att först kontakta styrelsen kan du komma att bli debiterad för detta.
 • Var sparsam med din vattenförbrukning. Byt kranpackning vid behov.
 • Var sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.
 • Överfyll inte grovsopkärlet och ställ inte grovsopor på golvet i soprummet – det kostar extra. Vik ihop kartonger så de tar så lite plats som möjligt. Vid flytt, renovering och liknande – nyttja inte grovsopkärlet utan åk till ÅVC.


2. Säkerhet

 • Kontrollera att ytterportarna går i lås vid in- och utpassering.
 • Ställ inte upp ytterportar utan uppsikt, eller mellan kl. 21.00-07.00.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte källardörrar öppna utan uppsikt.
 • Stäng fönster i tvättstuga efter avslutad tvätt.
 • Informera dig om dina skyldigheter angående brandskydd.
 • Utrusta din lägenhet med fungerande brandvarnare och brandsläckare.
 • Var försiktig med levande ljus.
 • Se regelbundet över elsäkerheten i din lägenhet.
 • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.


3. Skyldigheter angående brandskydd

 • Du ska ha en fungerande brandvarnare i din lägenhet. Om du bor i en lägenhet med tre rum eller fler ska du ha minst två brandvarnare. Dessa bör du kontrollera månatligen och vid behov byta batteri. Brandvarnaren bör också årligen dammsugas.
 • Du rekommenderas att inneha minst en 6kg pulversläckare (effekt 43A 233BC).
 • Iaktta försiktighet vid hantering av öppen eld såsom vid grillning, eldning i öppen spis, matlagning på gasspis, levande ljus etc.
 • Brandfarliga vätskor och ämnen får endast finnas för hushållsbehov i lägenheten. Om mängden är så stor att den behöver förvaras på annan plats, anses den överstiga hushållsbehov och är otillåten. Inga brandfarliga vätskor eller ämnen får förvaras i förrådsutrymmen.
 • Vid målning med linolja (eller andra brandfarliga vätskor) som lätt självantänder är det viktigt att papper, tyg, trassel eller annat som använts till oljan dränks i vatten och därefter stängs in i en behållare som förhindrar vattnet från att avdunsta.
 • Rökning är endast tillåten utomhus (förutom brandrisken har vi självdrags-ventilation så röklukt sprids). Fimpar släcks, vattendränks och kastas därefter i hushållssoporna.
 • Om brand utbryter gäller RÄDDA, VARNA, LARMA, SLÄCK.
 • Återsamlingsplats är vändzonen längst ner på Fridhemsgatan.
 • Brandvarnare och brandsläckare finns i soprummet, tvättstugan och högst upp i trapphuset på gathuset samt i källaren, entréplan och högst upp i trapphuset på gårdshuset.
 • Om du upplever några brister i brandskyddet, vill veta mer eller har förslag på hur det kan utvecklas, så kontakta styrelsen.
 • Läs gärna mer om brandskydd i hemmet hos Brandskyddsföreningen.
 • Särskilda bestämmelser för medlemmar med eldstad i lägenheten:
  • – Medlemmen är skyldiga att inneha minst en 6kg pulversläckare (effekt 43A 233BC).
  • – Eldstäder får endast eldas med ren och torr ved, eller material som är avsett för eldning i eldstad. Spånskivor, impregnerat trä, överblivna kartonger etc. får inte eldas utan ska sopsorteras.
  • – Aska från eldstäder (även grillar) ska om den töms inom två dygn efter senaste eldningen vattendränkas alternativt förvaras i plåthink med lock på eldfast underlag lika länge innan den kastas väl försluten bland hushållssoporna.
  • – Ska följa de nyttanderegler som gäller hos kommunen.


  4. Respektfullhet och sunt förnuft

  • Bemöt dina grannar med respekt och uppträd med sunt förnuft.
  • Informera om du ska renovera, ha fest eller på annat sätt vet att du kan komma att störa. Håll ordning och reda på dina grejer.
  • Be dina grannar berätta om de upplever något som störande.
  • Prata med varandra och sök lösningar med respekt och sunt förnuft.


  5. Avfallshantering

  • I soprummet får du lämna hushållssopor, papper för återvinning, samt begränsade mängder kartong och enstaka mindre grovsopor.
  • Vi betalar för volymen avfall som hämtas och soprummet blir lätt överfullt. Allt som lämnas i soprummet skall därför till volymen minimeras så mycket som möjligt. Packa därför ihop, riv isär, skär ner, montera isär, platta till, etc. allt som du lämnar, även hushållssopor.
  • Överfyll inte kärlen och ställ inte grovsopor på golvet. Vi får betala extra per påbörjad kubik grovsopor och papper.
  • Hur mycket kartong och grovsopor, samt vilken sorts grovsopor som får slängas i soprummet är delvis en omdömesfråga. Om du har mycket att slänga t.ex. vid flytt, storstädning, eller renovering, så får du inte nyttja soprummet utan ombesörja att det blir bortforslat till en Återvinningscentral (t.ex. ÅVC i Bromma). Kartonger kan du även lämna på återvinningsstationen under St:Eriksbron.
  • Hushållssopor får endast slängas i tillslutna påsar, inte direkt i plastsäckarna. Överfyll inte säckarna. Tryck ihop innehållet om det börjar bli fullt.
  • Lämna inte förpackningar av glas, metall och hårdplast i hushållssoporna eller bland grovsoporna. Lämna dessa på återvinningsstationen under St:Eriksbron.
  • Kartong och kuvert räknas inte som återvinningspapper, utan läggs i kärlet för grovsopor.
  • Lämna inte förpackningar eller pizzakartonger med matrester bland grovsoporna, eftersom detta kan dra till sig råttor och ohyra.
  • Följande är exempel på avfall som skall lämnas på ÅVC och alltså inte får slängas i soprummet; möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, vitvaror, el-avfall, batterier, lampor, bygg-avfall, jord, sten, grus, puts, kakel, trädgårdsavfall i större mängder, textilier i större mängder, radiatorer, rör, färg-, lack- och limrester, penslar, rollers, lösningsmedel, kemikalier, oljor, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, kvicksilverhaltiga material, och mediciner.
  • Farligt avfall; lämnas närmast på Preem Norr Mälarstrand, eller på någon av Stockholms Återvinningscentraler.
  • Läs mer om Avfallshantering under fliken Viktig information.


  6. Balkonger, terrasser och uteplatser

  • Håll snyggt och rent. Din balkong, terass eller uteplats är dina grannars utsikt. Förvara inte föremål som inte tillhör normal möblering på dessa platser.
  • Blomlådor eller annat som hängs på räckets utsida måste fixeras ordentligt.
  • Det är inte tillåtet att störa grannarna, men det finns varken tillåtelse eller förbud gällande sådant som kan upplevas störande på balkongen, t.ex. grillning, rökning, skaka mattor och sängkläder, spela musik eller liknande. Visa hänsyn, omdöme och var lyhörd. Om ingen upplever störning är det alltså okej, men om din granne störs är det inte okej.
  • Grillning med bricketter eller kol är inte tillåtet på balkonger av brandskyddsskäl.
  • Endast anvisad väv för markiser och balkongskydd är tillåten.
  • Tillstånd krävs för montering av markiser, lampor och annat på husets fasad.
  • Markiser får inte vara utfällda utan uppsikt, vid stark vind, kraftigt regn eller snöfall. Om du tvingas rulla in markisen när den är fuktig, så rulla ut den igen så snart som möjligt för att kunna torka, annars möglar väven.
  • Balkongskydd skall vårdas väl och bör därför inte sitta uppe vintertid.
  • Mata inte fåglar eller andra djur.


  7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer, mm

  • Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer och liknande skall förvaras på särskilt anvisade platser i källaren, på gården, etc.
  • Parkering på trottoaren utanför huset är inte tillåtet (bl.a. en risk för synskadade).
  • Trapphuset skall vara fritt från dessa föremål (bl.a. en utrymningsrisk vid brand).


  8. Gården

  • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats.
  • Gården får gärna användas för privata arrangemang. Bokning av gården sker genom anslag på talvan som finns i entrén. Lämna gården i det skick som du vill finna den dagen efter.
  • Grillning på gården är tillåtet förutsatt att ingen störs. Föreningen har inte längre gemensam grill då den inte rengjordes av de som använde den. Privata grillar skall förvaras i eget förråd när de inte används, inte på gården.
  • Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden eller markbeläggning på gårdarna. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.


  9. Husdjur

  • Den som har husdjur ansvarar för att djuret inte stör eller förorenar i fastigheten. De får inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning. Respektera allergiker.


  10. Källare

  • Håll gångar och allmänna utrymmen fria från saker som inte hör hemma där.


  11. Städning, städdag och städutrustning

  • Föreningen använder extern hjälp med städningen av trapphusen. Städning utförs varje vecka utom från Juni-Augusti då städning sker varannan vecka. Men städa upp själv om du stökar ner t.ex. i samband med flytt, renovering eller om din soppåse läcker på väg till soprummet. Städutrustning finns i källaren. Städa också efter dig i tvättstugan.
  • Vårstädning arrangeras normalt sett i Maj genom anslag av uppgifter. Alla medlemmar förväntas delta på städdagen. Medlemmarna tecknar sig för en uppgift och ansvarar för att den blir utförd på städdagen, eller om man inte kan närvara, på annan dag i nära anslutning före städdagen. Denna dag städas bl.a. gård, källare och trapphus grundligt. Vi brukar hyra en mindre lastbil för att köra bort grovsopor och annat avfall till ÅVC som inte får lämnas i soprummet.
  • Städutrustning finns i rummet till vänster om tvättstugan. Lämna utrustningen som du vill finna den – d.v.s. rengjord. Meddela styrelsen om något saknas, är trasigt eller slut.


  12. Snöröjning och sandning

  • Föreningen har INTE extern hjälp med snöröjning. Du förväntas därför hjälpa till att skotta, sanda och sopa gården vid behov. Redskap och sand finns i källaren i rummet till höger om tvättstugan. Om sanden tagit slut så hämta mer i sandlådan som brukar stå längst ned på Fridhemsgatan vid trappen.
  • Vintertid händer det lätt att brunnen på gården isar igen och hindrar avrinningen. Det kan leda till vattenskadeproblem. Hjälp till och håll koll på detta. Vintertid lägger ut en eluppvärmd slinga på brunnen för att hålla den isfri. Ishacka finns om det behövs.


  13. Störningar

  • Vi bor i ett flerfamiljshus vilket innebär att du får räkna med att vid vissa tillfällen höra ljud från dina grannar på samma sätt som de ibland hör ljud från dig. Tänk på att upplevelse av ljud är olika mellan människor. Den volym på musik eller TV som du har kan vara en positiv upplevelse för dig men kanske upplevs som störande av någon annan. Fråga gärna dina grannar om du är osäker om din ljudvolym upplevs som störande. God grannkontakt skapar såväl ömsesidig hänsyn som ömsesidig förståelse.
  • Känner du dig störd bör du i första hand ta kontakt med din granne för att gemensamt lösa problemet. Kan ni inte komma överens så lämna en skriftlig redogörelse till styrelsen som då kontaktar din granne.
  • Det skall det vara tyst i huset samt på gårdarna vardagar kl. 22.00-07.00 och fredag till söndag kl. 24.00-10.00. Under dessa tider skall försiktighet iaktas avseende tv, musik, användande av maskiner, och annat som kan störa.
  • Bullrande renoveringsarbeten som borrning, golvslipning mm får endast utföras helgfria vardagar 08.00-17.00.
  • Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd.
  • Ska du ha fest eller renovera? Informera grannarna i god tid så att dom är förberedda och kan planera för detta.


  14. Tillträde

  • I enlighet med föreningens stadgar och bostadsrättslagen har föreningen rätt till tillträden för att låta utföra arbeten, besiktningar, och liknande.
  • Vid behov av tillträde aviseras detta i så god tid som omständigheterna medger via tavlor och mejl, och/eller brev.
  • Tillträde skall ges genom att lämna ut nyckel till behörig person eller vara hemma under den anvisade tiden.
  • Bostadsrättsinnehavare har inte rätt att neka eller försvåra tillträde utan skäl som kan accepteras. Om så ej sker kan föreningen begära handräckning av kronofogden. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att stå för alla eventuella merkostnader för nekat eller försvårat tillträde.
  • Nekat eller försvårat tillträde är även grund för uppsägning av upplåtelsen av hyres- eller bostadsrätten.


  15. Trapphus och hissar

  • Trapphuset betraktas som brandcell och utrymningsväg som måste hållas fri. Därför är det inte tillåtet att ställa saker utanför dörren till lägenheten, i trappan och i porten.
  • Städa upp efter dig om du har skräpat ner i trapphus eller hissar.
  • Det är inte tillåtet att ställa blomkrukor, blomlådor eller andra privata föremål i trapphusets fönster.


  16. Tvättstugan

  • Bokningsschema finns anslaget utanför tvättstugan. Tvättstugan får bokas med en tid i taget. Har du inte börjat tvätta inom en timme så är tvättstugan fri.
  • Särskilda anvisningar om städning efter användande finns i tvättstugan. Avlägsna damm ur torktumlare, sopa / spola av golvet, torka rent på maskinerna och tvättmedelstacken. Stäng av maskinens strömbrytare efter användning.
  • Mattor, skor och liknande får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt. Särskild maskin för mattvätt finns.
  • Färgning är inte tillåtet.
  • Lämna tvättstugan som du själv vill finna den.


  17. Underhållsansvar

  • Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas t.ex. lägenhetens golv, väggar och tak, tätskikt och inredning i kök och badrum, fönsterinnerbågar, fönsterinnerkarmar, inner- och ytterdörrar, samt tätning av fönster och dörrar.
  • Vid underhåll av lägenheten ansvarar bostadsrättshavare för att regler och bransch-praxis följs avseende installationer t.ex. värme, vatten, avlopp, eldning, ventilation, el, osv, samt att söka bygglov och andra tillstånd när så krävs.
  • Bostadsrättshavarens skyldighet att låta underhålla och vid behov reparera eller byta ut tätskikt i våtutrymmen är av särskild betydelse då annars betydande skador på tredje mans egendom riskeras.
  • I det fall skador uppkommer som är orsakade av medlemmens bristande underhåll eller andra ingrepp i tätskiktet kan medlemmen bli ersättningsskyldig för de kostnader som uppkommer för föreningen och även skador på andra medlemmars bostadsrätter.
  • Med anledning av att golvbrunnar som inte bytts sedan stamrenoveringen i mitten på nittiotalet i flera fall orsakat vattenskador så anses dessa golvbrunnar sedan 2013 av föreningen som funktionsmässigt utdömda. Från 2015 kommer föreningen inte att stå för kostnader för uttorkning eller återställande av ytskikt i samband med reglering av skador som orsakats av dessa golvbrunnar.


  18. Uthyrning i andra hand

  • Alla former av uthyrning eller upplåtelse för självständigt nyttjande av hela eller delar av lägenhet i andra hand kräver tillstånd från styrelsen. Även korttids-uthyrning och bytes-upplägg betraktas som uthyrning i andra hand.
  • Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om anledningen för uthyrningen, tidsperiod och kontaktuppgifter till den tilltänkta hyresgästen.
  • Föreningen beviljar inte juridisk person medlemskap i föreningen. Uthyrning eller upplåtelse i andra hand tillåts därför inte heller till juridisk person.
  • I avtal om andrahandsuthyrning skall hyresgästen avstå från besittningsskydd i den händelse uthyrningen skulle komma att bli långvarig.
  • Då uthyrning i andra hand negativt påverkar underlaget och engagemanget för föreningens förvaltning och skötsel, så tillämpas en restriktiv hållning till ansökningar om uthyrning i andra hand.
  • Tillstånd om andrahandsuthyrning kan medges, högst ett år i taget, och max två år i följd, då skäl finns att tillfälligt frångå grundkravet för upplåtelse av bostadsrätt – att syftet är att bo i lägenheten. Sådana skäl kan vara studier eller arbete på annan ort under begränsad tid, eller samboförhållande på prov. Skäl som inte är förenliga med denna grundprincip är t.ex. alla former av uthyrning eller upplåtelse som syftar till ekonomisk vinning t.ex. i form av hyresintäkter, värdestegring eller bytesförmåner.
  • Avgift vid andrahandsuthyrning tas ut med 10% av ett basbelopp, för närvarande 4.830 kr per ansökan om andrahandsuthyrning och år.
  • Uthyrning eller annan upplåtelse i andra hand utan tillstånd är grund för förverkande (dvs uppsägning) av bostads- eller hyresrätt enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen.


  19. Väsentlig förändring

  • Bostadsrättslagen anger att bostadsrättshavaren inte, utan styrelsens tillstånd, i lägenheten får utföra åtgärd som innefattar:
   1. Ingrepp i en bärande konstruktion
   2. Installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
   3. Installation eller ändring av anordning för ventilation
   4. Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
   5. Någon annan väsentlig förändring av lägenheten.
  • Väsentliga förändringar skall utföras på fackmannamässigt sätt, vilket innebär att den som utför jobbet har behörighet och kunskap om bransch-praxis, samt formellt ikläder sig ansvar så att din och föreningens försäkringar gäller.
  • Ansökan om ”Väsentlig förändring” skall vara skriftlig och omfatta beskrivning av det arbete som skall utföras inklusive metoder, material, ritningar, bilder, samt vem som skall utföra arbetet. Be gärna styrelsen om färdig mall att fylla i genom att maila till arenden@fridhemsgatan68.se
  • Bostadsrättshavaren ansvarar för att tillhandahålla dokumentation som visar att utföraren utfört arbetet fackmannamässigt i enlighet med aktuella bransch-praxis och tillhandahållen beskrivning.
  • Vid renovering av badrum och liknande våtrum ska branschpraxis följas, vilket bl.a. innebär att om tätskiktet bryts måste hela tätskiktet göras om och att befintlig golvbrunn måste ersättas av ny golvbrunn som uppfyller gällande branschstandard avseende produktegenskaper eller installationsmetod.
  • Vid underhåll av tätskikt omfattar bostadsrättshavarens underhållsansvar även horisontella anslutningar till gemensamma ledningar.
  • Vid renovering av våtrum skall eventuell vattenansluten handdukstork avlägsnas och får då ersättas med fackmannamässigt installerad elektrisk handdukstork.
  • Om bostadsrättshavare utför en otillåten åtgärd kan det leda till att föreningen förverkar nyttjanderätten om rättelse ej vidtas efter uppmaning.
  • En bostadsrättshavare som är osäker på om den åtgärd som han eller hon vill vidta kräver tillstånd bör alltid kontakta styrelsen för besked..

   

  Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen att gälla från 2017-03-06.

  Se även Viktig information, som kompletterar stadgar och ordningsregler.

Comments are closed.